Persbeeld-zomer2021-shutterstock_1663050100-def.jpg
CREA-MIC-logo-1080x1920-1.png
Welkom!

De deuren van ons virtual

summer house zijn ge​​opend!  

 

'Made in CREA': summer edition toont het werk van onze cursisten van zomer 2021!   

​ 

In ons virtual open house zie je wat er, allemaal gecreëerd is tijdens de 1-week durende zomercursussen: sculpturen! Dans! Foto's! Schrijfsels! Tekeningen en schilderijen!  

 

Deze editie van de zomercursussen is er een van vernieuwing, weer voorzichtig proberen en toch ook weer een beetje thuiskomen. Ondanks dat wij nog steeds onder de invloed van een pandemie leven, is het ons gelukt om op een veilige manier weer een volledig fysiek programma op te zetten. Met wat kleinere, maar niet minder enthousiaste, groepen zijn wij weer in onze studio’s aan de slag gegaan.  

Cursisten zijn de uitdaging met zichzelf aangegaan en hebben geprobeerd, geëxperimenteerd, zijn hun verwachtingen overstegen en hebben vooral veel gemaakt! Het was heerlijk om mensen zichzelf weer te zien ontplooien. Er hing een extra ondersteunende en zorgzame sfeer bij de groepen en een voelbare prikkel om de creatieve zelf weer te ontdekken.  

 

Ondanks dat er aan het eind van de week nog steeds geen presentatie voor publiek mogelijk was, hebben de cursisten de week met elkaar af kunnen sluiten met een kleine presentatie. Het resultaat van de week lieten ze hier zien aan elkaar zien in de vorm van een danschoreografie, een zangperformance, een voordracht en andere leuke presentatievormen.

 

Het is echt een genot om mensen zich zo te zien blootgeven, stralen en genieten! Daar waar men zich comfortabel bij voelt zullen wij deze presentaties op dit platform met jullie delen. Verder kun jij hier foto’s, filmpjes en geschreven woorden vinden die door de weken gemaakt zijn. Laat je verrassen en hopelijk inspireren om zelf de kwast, pen of je stem (weer) op te pakken! 

Namens CREA, 

Tyche Ankersmit

coördinator zomercursussen

 

Hoe werkt het? 

Onderaan deze pagina zie je 6 verschillende weken van dit seizoen. Klik op een week en laat je verrassen! 

Welcome!

The doors of our virtual

summer house are open!  

Made in CREA' : summer edition shows the work of our students of summer 2021!

In our virtual open house you can see what was created during the one-week summer courses: sculptures! Dances! Photographs! Writings! Drawings and paintings!

This edition of the summer courses is one of renewal, trying out new things and yet also coming home a little. Despite the fact that we are still living under the influence of a pandemic, we have managed to safely set up a complete physical programme again. With somewhat smaller, but no less enthusiastic, groups we started working in our studios again.

Students took up the challenge with themselves and tried, experimented, exceeded their expectations and, above all, created a lot! It was wonderful to see people develop themselves again. There was an extra supportive and caring atmosphere in the groups and a tangible incentive to rediscover one's creative self.

Despite the fact that at the end of the week it was still not possible to give a presentation in front of an audience, the course members were able to conclude the week with a small presentation together. Here, they showed the results of the week to each other in the form of a dance choreography, a singing performance, a lecture and other fun forms of presentation.

It is a real pleasure to see people reveal themselves in this way, radiate and enjoy! We will share these presentations with you on this platform wherever they feel comfortable. Furthermore, you can find pictures, videos and written words that were made during the weeks. Be surprised and hopefully inspired to pick up the brush, pen or your voice (again)!

On behalf of CREA, 

Tyche Ankersmit

coordinator summer courses

How does it work?

At the bottom of this page you will find 6 different weeks. Click on a week and be surprised!