Background
Welkom!

Welkom bij de presentaties van de

CREA Zomercursussen 2020

In andere jaren zaten de cursisten die op maandagochtend nog onwennig naast elkaar hadden gezeten op vrijdagmiddag als oude vrienden met hun cursusgenoten op elkaar gepakt in het CREA Theater.

In enkele uren reisden we met het hele gezelschap langs alle cursussen die net vijf dagen lang hadden plaatsgevonden. Mensen hadden zichzelf moeten overwinnen, hadden hun routines doorbroken, waren het avontuur aangegaan. Op maandagochtend was alles onwennig, maar gedurende de week groeiden vriendschappen, werd er gelachen en soms gehuild.

Op vrijdag kwam dat allemaal samen. In het theater. Waar iedere groep in slechts 10 minuten een impressie gaf van al dat harde werk. Veel te kort natuurlijk, want hoe vat je een week samen in tien minuten? Maar het lukte (vaak) en het publiek leefde mee met dansers, acteurs, zangers en bewonderde het werk van de schilders, photoshoppers, filmmakers en schrijvers.

Soms duurde het langer dan gepland, soms ging het snel, maar altijd zorgden de mensen op het podium dat je de tijd vergat.

En nu. Nu kunnen slechts 30 mensen in de zaal en werken sommige cursisten op vrijdag op locatie. Maar nog steeds worden er prachtige dingen gemaakt, en angsten overwonnen, is er ontroering en schoonheid. Dus kom binnen, loop door deze virtuele presentaties en wees geinspireerd door wat je allemaal in één week kunt doen!

Hoe werkt het?

Onderaan deze pagina zie je de weken van deze zomercursustijd. Klik op een week en laat je verrassen!

Welcome!

Welcome to the presentations of the

CREA Summer Courses 2020!

In other years, the participants who were sitting nervously next to each other on Monday morning, sat like old friends next to their coursemates in the CREA Theater on Friday afternoon.

In a few hours, we embarked on a journey to all the courses that had taken place during the previous five days. People had to overcome their fears, had broken through their routines, had started an adventure. On Monday morning everything seemed scary, but during the week, friendships grew, people laughed and sometimes cried.

On Friday everything came together. In the theater. Where each group had just ten minutes to show what they had worked on. Way too short of course, beause how do you summarize a week in ten minutes? But a lot of times it worked and the audience anticipated with the dancers, actors, singers and admired the work of painters, graphic designers, film makers and writers. Sometimes it took longer than planned, sometimes it went by quickly, but the people on the stage always made you forget about time.

 

And now. Now only 30 people can sit in the theater and some courses are working on location on Fridays. But still, incredible things are made, fears are overcome and heart strings are pulled, creating an overall sense of beauty. So please, enter and experience these virtual presentations and be inspired by all the things that can be made in just one week!

 

How does it work?

At the bottom of this page you can see the weeks of this summer time at CREA. Click on a week and be surprised!